6947 48 88 21 (+98)  info@atisun.com

سامانه جامع بازرسی ، نظارت و حسابرسی (آتیبان)

با افزایش روز افزون فعالیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری، تقویت سیستم‌های کنترل داخلی و نظارت امری اجتناب ناپذیر برای مدیران شده و کنترل‌های مذکور بصورت سنتی و حضوری در بسیاری از موارد موجب تحمیل بار مالی به بانک و موسسه را فراهم می‌آورد. 

ادامه مطلب...

سامانه جامع رسیدگی به شکایات (آتیبان)

نرم افزار رسیدگی به شکایات مشتریان بانک ها و مؤسسات اعتباری (به موجب دستورالعمل ابلاغی پیوست نامه شماره 93/306382 مورخه 1393/11/15 بانک مرکزی ج.ا.ا واحد رسیدگی به شکایات مشتریان بانک ها و مؤسسات اعتباری زیر مجموعه مدیریت بازرسی بانک ها قرار گرفته است) به منظور ثبت سیستمی، نارضایتی مشتریانی است که به نوع رفتارکارکنان، امکانات رفاهی واحدهای صف و ستاد، خدمات حضوری و غیرحضوری و... معترض بوده و گاهاً به طرح شکایت منجر می شود .

ادامه مطلب...

سامانه جامع تخلفات اداری (آتیبان) ابزاری قدرتمند جهت نظارت مستمر بر شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و تقویت کنترل داخلی آنها می باشد که توسط شرکت مهندسی نرم افزار آتیسان (سهامی خاص) تولید گردیده و آماده استفاده بانکها و مؤسسات مالی می باشد.

ادامه مطلب...

سامانه جامع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

سامانه جامع " مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم " بر اساس بخشنامه شماره 88/210068 مورخ 1388/10/8 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای موثر تکالیف مقرر در "قانون مبارزه با پولشویی" و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره 181434/ت 43182 ک مورخ 1388/9/14 وزیران عضو کارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی آن و دستورالعمل مبارزه با پولشویی در موسسات اعتباری ابلاغی به شماره 90/41478 مورخ 1390/02/26 بانک مرکزی ج .ا.ا و اصلاحات بعدی آن و توصیه های "گروه ویژه اقدام مالی FATF "طراحی و تولید شده است.

ادامه مطلب...

سامانه جامع حوزه و بازرسی

سامانه جامع حوزه و بازرسی (آتیبان) ابزاری قدرتمند جهت نظارت مستمر بر شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و تقویت کنترل داخلی آنها می باشد که توسط شرکت مهندسی نرم افزار آتیسان (سهامی خاص) تولید گردیده و آماده استفاده بانکها و مؤسسات مالی می باشد.

ادامه مطلب...

سامانه جامع گزارش ساز

سامانه جامع گزارش ساز آتیسان ابزاری کارآمد جهت طراحی و تدوین گزارشات پویا توسط مدیران بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور می باشد که توسط شرکت مهندسی نرم افزار آتیسان (سهامی خاص) تولید گردیده و آماده استفاده بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری می باشد.

ادامه مطلب...