6947 48 88 21 (+98)  info@atisun.com

امروزه تصور دنیای بدون گوگل بسیار سخت است به خصوص که این شرکت نرم‌افزاری بخش قابل توجهی از زندگی دیجیتالی ما را تحت تاثیر خود قرار داده است. در حالی که گوگل احتمالا چیزهای زیادی درباره زندگی ما می‌داند، چیزهایی هم هست که ما درباره گوگل نمی‌دانیم. بعضی از این موارد بسیار جالب توجه‌اند:

۱- اگر یکی از کارمندان گوگل فوت کند شریک او برای مدت ۱۰ سال نیمی از حقوق او را دریافت خواهد  کرد. 

۲ - لوگوی گوگل تا سال ۲۰۰۱ حتی در وسط صفحه هم قرار نداشت چون بنیانگذاران آن HTML نمی‌دانستند.

۳- در سال ۲۰۱۳ تمامی سرویس‌های گوگل برای مدت ۵ دقیقه از کار افتاد.

۴ - کارمندان گوگل به Googlers معروفند و کارمندان جدید نیز Nooglers نامیده می‌شوند.

۵ - ۱۵ درصد از جست وجوهای گوگل در هر روز تا به حال جست و جو نشده‌اند.